Tư vấn quản lý dự án

Cung cấp dịch vụ quản lý dự án các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật.

Tư vấn thiết kế

Thiết kế công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật có nguồn vốn trong nước và nước ngoài. Cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho các công trình tại Indonesia, Thailand, Myanmar,...

Tư vấn thẩm tra

Thẩm tra thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật. Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tổng dự toán, Dự toán chi tiết.

Tư vấn đấu thầu

Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.

Tư vấn giám sát

Giám sát công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài. Trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ công tác giám sát nhằm đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất.

Tư vấn quy hoạch

Lập hồ sơ quy hoạch các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu đô thị; Lập quy hoạch Tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500

Dịch vụ thương mại

Đang xúc tiến.

Dịch vụ khác

Đang xúc tiến.

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA VINCONS

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Nam (VINCONS) cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Công nghiệp, hạ tầng Khu công nghiệp, Dân dụng,...với phương châm cốt lõi là chất lượng, tiến độ và sự tin cậy của khách hàng.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo, cải tiến và áp dụng công nghệ mới để phục vụ Khách hàng ngày một chuyên nghiệp hơn, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị tư vấn xây dựng hàng đầu trong nước và khu vực Đông Nam Á.

HỢP TÁC CÙNG VINCONS

Chúng tôi đang liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài, hợp tác với các nhà cung ứng, thầu phụ có chuyên môn cao để đạt được mục tiêu công việc một cách hiệu quả nhất.

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, nếu muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau”. VINCONS mong muốn xây dựng những mối quan hệ lâu dài với các đối tác để cùng nhau tiến xa hơn, phát triển mạnh mẽ trong tương lai.